Zasady zakupów

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPÓW
Nazwa firmy:
G&K Logistic POLAND
ul. Parkowa 31B, 05-120 Legionowo
tel. (48) 222 502 575
mail: info@jasnyswiat.pl
web: http://www.jasnyswiat.pl
NIP: 524-145-83-87
zwana jako Sklep jasnyswiat.pl lub jasnyswiat.pl
Klient: osoba lub instytucja kupująca towary bezpośrednio od sklepu jasnyswiat.pl lub za pośrednictwem Allegro od jasnyswiat.pl (Nick Allegro: ww_jasnyswiat_pl)


§1. Informacje ogólne
1. Sklep jasnyswiat.pl prowadzony jest  w Polsce przez firmę G&K Logistic POLAND.
2. Sklep jasnyswiat.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową hurtową i detaliczną. Kontakt z pracownikami jasnyswiat.pl, jest możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 17.00. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy na sms. Preferowanym sposobem komunikowania się ze sprzedającym jest kontakt poprzez e-mail sklep@jasnyswiat.pl lub allegro@jasnyswiat.pl (czas odpowiedzi na e-mail nie powinien przekraczać 24h), jednak w przypadku dużej liczby wiadomości może się wydłużyć).  Podczas kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezbędne jest podanie nazwy użytkownika Allegro lub adresu email.
3. Szata graficzna sklepu jasnyswiat.pl, szablon aukcji allegro, oferta, wszelkie umieszczone w ofercie zdjęcia oraz inne elementy są własnością jasnyswiat.pl, a ich powielanie, kopiowanie, wykorzystanie bez pisemnej zgody właścicieli będzie wiązało się z podjęciem czynności prawnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
4. Korzystanie ze sklepu jasnyswiat.pl lub kupowanie od ww_jasnyswiat_pl za pośrednictwem Allegro oznacza:
b. ze Klient dobrowolnie, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz że Klient dysponuje prawem do wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia.
 c. Klient dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera.


§2. Zasady zamawiania towarów
1. Zamówienia można składać poprzez portal Allegro.pl lub przez sklep jasnyswiat.pl, a dodatkowe informacje można uzyskać e-mailem:  sklep@jasnyswiat.pl lub allegro@jasnyswiat.pl oraz telefonicznie: 222 502 575  w godzinach od 10.00 - 17.00 w dni robocze.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę - za pośrednictwem Internetu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta, mogą zostać rozpatrzone kolejnego dnia roboczego, w kolejności chronologicznej wpłynięcia.
3. Jeżeli po upływie 14 dni roboczych nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia informujemy o tym Klienta. W takim wypadku Klient ma prawo unieważnić zamówienie a jeżeli dokonał już zapłaty przelewem pieniądze zostaną mu zwrócone na jego konto bankowe (bez ponoszenia przez Klienta żadnych opłat).
4. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni kalendarzowych  nie będą realizowane.
6. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości lub też zostaną wykazane na dowodzie zakupu, jako osobna pozycja. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
7. Sklep jasnyswiat.pl wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować, o tym przy składaniu zamówienia  na www.Alegro.pl lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji przy zamówieniu w sklepie jasnyswiat.pl i podać pełne dane do wystawienia faktury.


§3. Zasady wysyłki
1. Termin wysyłki zamówionych towarów wynosi do 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty/przelewu za zamówione towary, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy sklepem jasnyswiat.pl, a Klientem.
2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru, podany jest na stronie z oferowanym produktem i jest zależny od wagi przesyłki oraz kosztu pakowania.
4. Zapłata za towar; przewidujemy trzy sposoby: przedpłata:
a. na jedno z naszych kont podanych w informacji - wysyłamy towar po zaksięgowaniu wpłaty.
b. przedpłata za pomocą systemu Płacę z Allegro.
c. Przesyłka za pobraniem - wpłaca się gotówkę spedytorowi lub na poczcie przy odbiorze przesyłki.
5. Po uiszczeniu opłaty i odbiorze paczki zalecamy Klientowi sprawdzenie stanu paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Jeżeli klient stwierdzi takie uszkodzenie, zaleca się sporządzenie w obecności doręczyciela  protokołureklamacyjnego.

§4. Zwrot towaru i reklamacje
1. Klient, zawierając „umowę na odległość”, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Towar powinien wrócić w  stanie  niezmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.
2. Klient w celu zgłoszenia zwrotu lub zgłoszenia reklamacji może poinformować sklep listownie lub mailowo na adres serwis(at)jasnyswiat.pl podając numer zamówienia lub numer faktury i nazwę przedmiotu.
4. W przypadku reklamacji, należy skontaktować się ze sklepem jasnyswiat.pl według punktu 2 paragraf 4.  Zalecamy dostarczenie produktu:
a. osobiście do firmy, w miarę możliwości wraz z oryginałem faktury lub paragonem,
b. lub wysłanie produktu na adres sklepu jasnyswiat.pl wraz z opisem przyczyny reklamacji, a w miarę możliwości również z dowodem zakupu (faktury lub paragonu) i kartą gwarancyjną (jeżeli taka była)
5. W przypadku zwrotu należy skontaktować się ze sklepem jasnyswiat.pl według punktu 2 paragraf 4.  Zalecamy dostarczenie zwracanego produktu:
a. osobiście do firmy, w miarę możliwości wraz z oryginałem faktury lub paragonem,
b. lub wysłanie produktu na adres sklepu jasnyswiat.pl (na koszt klienta), w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu (faktury lub paragonu) i kartą gwarancyjną (jeżeli taka była)
c. w miarę możliwości dostarczenie produktu w niezniszczonym opakowaniu (bez oklejenia plastrami, itd) razem z instrukcjami które były dołączone.
d. produkt powinien być gotowy do powtórnej sprzedaży.
e. Zwrot pieniędzy realizowany jest najpóźniej do 14 dni od odstąpienia od umowy zawartej na odległość
6. Sklep jasnyswiat.pl zobowiązuje się do usunięcia powstałej usterki. Termin naprawy ustalany jest z klientem indywidualnie.
7. W przypadku potwierdzenia usterki zgłaszanej przez klienta-użytkownika, naprawiony lub wymieniony towar jest odsyłany na koszt sklepu jasnyswiat.pl.
8. W przypadku, kiedy towar wybrany przez klienta i dostarczony do niego, okaże się w złym rozmiarze lub o nie odpowiednich wymiarach, wówczas na żądanie klienta jest możliwość wymiany towaru.
9. Jeżeliklient postanowi zwrócić towar w terminie do 10 dni od dnia jego odebrania, towar taki jest przyjęty, a pieniądze są zwracane na podane konto.  Pieniądze zwracamy w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Dla zachowania 10-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
10. Gwarancja na produkt określa sekcja http://www.jasnyswiat.pl/gwarancja,p12.html


§5. Pozostałe ustalenia
1  W przypadku niedostarczenia przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub nie odebrania przesyłki, klient zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę.
2. Oferta handlowa sklepu jasnyswiat.pl jest ważna tylko na terenie Polski.

Szukasz Rabatów?Gratis

(48) 222 502 575

sklep@jasnyswiat.pl