Dodano produkt do koszyka

« Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka »

G&K Asia Invest kancelarią prawniczą w Chinach

Nasza firma G&K Asia Invest kancelarią prawniczą w Chinach "Poradnik Eksportera i Inwestora w Chińskiej Republice Ludowej"

Pełny artykuł znajduje się na stronach Wydziału promocji Handlu i Investycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie http://beijing.trade.gov.pl/pl/ oraz w dokumencje "Poradnik Eksportera i Inwestora w Chińskiej Republice Ludowej" 


"Współpraca gospodarcza Polski z Chińską Republiką Ludową

Chińska Republika Ludowa (ChRL, „ Państwo Środka”) obejmuje swym obszarem 9,6 mln km2. Zajmuje 4 miejsce na świecie pod względem powierzchni, po Rosji, Kanadzie i USA. Chiny zamieszkuje 1,3 mld ludności. W Chinach obowiązuje socjalistyczna gospodarka rynkowa, która w praktyce nosi znamiona państwowego kapitalizmu. Ze względu na wielkość i potencjał gospodarczy, Chiny są liderem w świecie pod względem PKB, który w 2009 r. osiagnął wielkość 5,2 bln USD, a wartość obrotów handlowych wyniosła 2,2 bln USD. Najwięcej eksportuje się maszyn, urządzeń, paliw oraz samochodów. Za nimi plasują się tekstylia i ubrania, obuwie, zabawki, sprzęt sportowy.


Na podstawie danych Głównego Urzędu Celnego ChRL, wymiana handlowa między Polską a Chinami wyniosła w 2009 roku ponad 9 mld USD, z czego Polski eksport do Chin osiągnął wartość 1,5mld USD a import 7,5 mld USD. Oznacza to spadek obrotów o ponad 13% do roku poprzedniego. Stan ten wynika ze znacznego zmniejszenia się wartości chińskiego eksportu do Polski o ponad 16,3% w stosunku do 2008 roku. Eksport z Polski do ChRL
wzrósł o ponad 8%.
Według polskich danych, eksport do Chin wyniósł ok. 1,5 mld USD, a import do Polski 13,6 mld USD. Bilans hz dla Polski był ujemny i wyniósł 12,1 mld USD. Duże różnice w statystyce obrotów handlowych wynikają z importu pośredniego pewnych towarów do krajów UE, które statystyki chińskie zaliczają np. eksport do Niemiec, a które potem trafiają do Polski zgodnie z świadectwem pochodzenia jako towary importowane z Chin.


Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Centralnej zarówno pod względem obrotów i importu. Import z Chin do Polski stanowi 3,1% całości chińskiego eksportu do krajów UE. Natomiast eksport z Polski stanowi 1,3% wartości eksportu wszystkich krajów UE do Chin. Udział eksportu do Chin w całości eksportu z Polski wyniósł ok. 1%. Chiny znajdują się na 21 miejscu pod względem wielkości polskiego eksportu.
Natomiast udział importu z Chin w stosunku do całości importu do Polski wyniósł 9,41%, co stawia Chiny na 2 miejscu pod względem wysokości importu do Polski. Pod względem wysokości ujemnego salda Chiny zajmują 1 miejsce wśród wszystkich partnerów handlowych Polski.


Podobnie jak rok wcześniej, ponad połowę importu do Polski stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego. Do ważnych grup towarowych należą też wyroby przemysłu lekkiego oraz wyroby metalurgiczne. Na liście najważniejszych towarów w polskim imporcie z Chin czołowe miejsca zajmują wyroby przemysłu elektronicznego i urządzenia dla
telekomunikacji.

Według tych samych danych, w polskim eksporcie największy udział mają wyroby metalurgiczne oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. Trzy wymienione grupy stanowią łącznie ponad 73% eksportu z Polski. Na liście najważniejszych towarów w naszym eksporcie do Chin pierwsze miejsce zajmuje miedź. Ważne miejsce
zajmują produkty chemiczne oraz maszyny specjalistyczne. Według danych chińskich, w polskim eksporcie do Chin dominują trzy grupy towarowe: metale nieszlachetne, produkty przemysłu chemicznego oraz maszyny i urządzenia. Udział pozostałych grup towarowych jest stosunkowo niewielki.

W imporcie z Chin dominowały wyroby przemysłu elektromaszynowego. Ważnymi grupami towarowymi są również wyroby metalurgiczne i włókiennicze....."


Pełny artykuł znajduje się na stronach Wydziału promocji Handlu i Investycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie http://beijing.trade.gov.pl/pl/ oraz w dokumencje "Poradnik Eksportera i Inwestora w Chińskiej Republice Ludowej" Szukasz Rabatów?Gratis

(48) 222 502 575

sklep@jasnyswiat.pl